Regisztráció Elfelejtettem a jelszavam Bejelentkezés

Jogi nyilatkozat


 

A Green Tax Consulting Kft. weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Green Tax Consulting Kft. jogosult.


 

A weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Green Tax Consulting Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.


 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Green Tax Consulting Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.


 

A Green Tax Consulting Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Green Tax Consulting Kft. weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Green Tax Consulting Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Green Tax Consulting Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.


 

A Green Tax Consulting Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Green Tax Consulting Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weblap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weblap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Green Tax Consulting Kft. kifejezetten kizárja.


 

A Green Tax Consulting Kft. a saját weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.


 

A Green Tax Consulting Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a weboldalra, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Green Tax Consulting Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.


 

A Green Tax Consulting Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése.


 

A Green Tax Consulting Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Green Tax Consulting Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.


 

A Green Tax Consulting Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


 

A Green Tax Consulting Kft. weblapjának egyes szolgáltatásai regisztráció esetén vehetők igénybe. A regisztráció során kért adatok az alábbiak: regisztráló személy neve, cég neve, cím, levelezési cím, adószám, telefonszám, emailcím, tevékenység jellege, releváns termékdíjköteles termékek.


 

A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a felhasználóval.


 

A Green Tax Consulting Kft. biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A felhasználó számára a Green Tax Consulting Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a weblapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, törölje azokat.


 

A felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Green Tax Consulting Kft. felelősséget nem vállal.


 

A Green Tax Consulting Kft. nyomatékosan ajánlja, hogy a felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és azt senkinek ne adja ki, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen.


 

A Green Tax Consulting Kft. valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az Adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.


 

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

Impresszum| Jogi nyilatkozat| Szabályzat